array(9) { ["_wp_page_template"]=> array(1) { [0]=> string(7) "default" } ["_edit_lock"]=> array(1) { [0]=> string(12) "1638349966:2" } ["_edit_last"]=> array(1) { [0]=> string(1) "2" } ["_yoast_wpseo_content_score"]=> array(1) { [0]=> string(2) "30" } ["_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes"]=> array(1) { [0]=> string(1) "4" } ["_editorskit_title_hidden"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["_editorskit_reading_time"]=> array(1) { [0]=> string(1) "3" } ["_editorskit_typography_data"]=> array(1) { [0]=> string(6) "a:0:{}" } ["_editorskit_blocks_typography"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } }

Persondatapolitik

Persondatapolitik

1.0 Dataansvarlig

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
Kontakt e-mail: persondata@ssidiagnostica.com
Cvr-nr. 37 29 45 35

2.0 Hvorfor og hvilke personoplysninger indsamler SSI Diagnostica A/S

”Personoplysninger” er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person (den registrerede). Vi indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål, eksempelvis for at udfylde vores opgaver i et samarbejde, gennemførelse af salgs- og indkøbsordrer, kommunikation, opfyldelse af kontrakter samt opfyldelse af lovmæssige forpligtelser eller krav.

Typer af oplysninger vi indsamler er:
Almindelige oplysninger som bl.a. virksomhedsnavn, kontaktpersoners navne, adresser (hovedsageligt firmaadresser), e-mail, mobilnummer, andre nødvendige kontaktinformationer og eventuelt din virksomheds cvr.nr og betalingsoplysninger.

I forbindelse med rekruttering og personaleadministration vil vi også kunne indsamle særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger) som kontonummer, familiemæssige forhold, oplysninger om strafbare forhold, sundhedsoplysninger m.v.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som bliver givet eller delt med os af den registrerede selv fx via e-mail, visitkort, CV, mundtligt eller på anden måde bliver udleveret.

Hvis en virksomhed eller samarbejdspartner udveksler almindelige personoplysninger om en ansat eller anden person i dennes netværk, med henblik på at skabe en relevant relation til SSI Diagnostica A/S, kan disse oplysninger også bliver registeret.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Se mere herom i vores cookiepolitik, som du finder her: https://www.ssidiagnostica.dk/cookie-politik/

De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i markedsføring.

I forbindelse med gennemførelse af markedsanalyser kan for eksempel oplysninger som køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner indsamles. Deltagelse i analyserne er altid frivillig.

3.0 Samtykke

I forbindelse med indsamling af persondata kan du blive bedt om at afgive et samtykke. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage og medfører, at vi sletter de oplysninger, som vi har indsamlet omkring dig.

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan ligeledes til enhver tid bringes til ophør, ved at du tilbagekalder dit samtykke.

Derudover anvender vi kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Dit samtykke kan tilbagekaldes ved at skrive til persondata@ssidiagnostica.com.

4.0 Brug af personoplysninger

Vi bruger indsamlede personoplysninger i forbindelse med: Kommunikationen mellem kunder og SSI Diagnostica A/S, markedsføring og sikring af leverance (eksport såvel import).

Dine personoplysningerne, der er blevet givet i forbindelse med overstående formål, kan blive udvekslet internt i virksomheden, men kun hvis der er hjemmel hertil.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har givet samtykke hertil.

5.0 Indsigt i personoplysninger m.v.

Medarbejdere i SSI Diagnostica A/S har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde i virksomheden.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos SSI Diagnostica, skal du rette henvendelse på persondata@ssidiagnostica.com.

Hvis der er registreret forkerte oplysninger om dig, eller du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på persondata@ssidiagnostica.com.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til os på persondata@ssidiagnostica.com.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke (se afsnit 3.0).

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen skal sendes til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk. Se mere på www.datatilsynet.dk.

6.0 Dataportabilitet

Du kan få udleveret og få oplyst om hvilke persondata SSI Diagnostica A/S er i besiddelse af der omhandler dig og få udleveret dem som pdf. Samt få dem overført til anden relevant part.

7.0 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har en aktiv kommerciel relation med dig/din virksomhed. Når samarbejdsforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter enhver tid gældende lovgivning.

8.0 Opdatering af persondata

Vi vil løbende opdatere de persondata vi er i besiddelse af, samt have en årlig gennemgang vores registre i forbindelse med at få slettet forældet data.

9.0 Opbevaring af persondata

Vi beskytter dine personoplysninger og har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere.

10.0 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Sidst revideret 23. maj 2018.